Molnár Ferenc

Rólam Munka Közélet Kapcsolat

Rólam

Név: Molnár Ferenc

Születési dátum: Csorna,1960.04.14.

Lakcím: 9300 Csorna, Árpád u 10.

Családi állapot: nős, feleségem Csontos Adrien pedagógus; Csorna Széchenyi István Körzeti Általános Iskola

Gyermekek: Petra, Győr, Révai Miklós Gimnázium tanulója, Bence, Csorna Széchenyi István Körzeti Általános Iskola

Iskolák:

- gimnáziumi érettségi: Kapuvári Gimnázium
- rádió és televízió műszerész Székesfehérvár
- felsőfokú energetikus
- művelődésszervező főiskolai oklevél: NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, Győr
- angol felsőfokú komplex C típusú nyelvvizsga
- művelődésszervező egyetemi diploma: Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

Munkahely: 1991- Molnár Elektronikai Kft. ügyvezető

Egyéb, társadalmi tevékenység: A 2004 júniusa óta - közhasznú szervezetként - működő Szülőföldünkért Egyesület tagja és elnöke vagyok. A pártoktól semleges, de a közösségért tenni akaró egyesület céljai közé tartozik helyi közösségek fejlesztése, a térség hagyományos értékei, valamint kulturális élete iránt fogékony, elkötelezett, tenni akaró polgárok, civil szervezetek támogatása, összefogása, képviselete.

Érdeklődési kör, hobbi: A munkám egyben a hobbim is, de szabadidőmben legszívesebben sportolok: futok, úszok.

Céginformáció

A Molnár Elektronikai Kft.-t 1991. december 16-án jegyezte be a cégbíróság, amely egyedi műholdvevő berendezések telepítésével és kábeltelevíziós műsorelosztó rendszerek üzemeltetésével és kivitelezésével foglalkozik. A cég szolgáltatási területe kezdetben Csorna és Kapuvár városokra terjedt ki, majd a folyamatos bővítések és új rendszerek kivitelezése után, ma már több, mint 30 településen és több mint 10.000 háztartásban vehetik igénybe a kábeltelevíziós szolgáltatást. 2005-ben megkezdtük a kábeltelevíziós hálózatainkat összekötni optikai (üvegszálas) kábellel.

Az új, optikai hálózat a magas színvonalú technikai megoldásoknak köszönhetően, kiváló képminőséget és kiemelkedő üzembiztonságot nyújt, valamint széles körű, változatos műsorkínálat kialakítását teszi lehetővé, így ügyfeleink az igényeiknek megfelelő, különböző díjszabású és tartalmú csomagok közül választhatnak, valamint lehetőség van a kábelhálózaton új szolgáltatások (digitális csatornák, FULL HD csatornák, FM rádiók, szélessávú internet, telefon) bevezetésére is.

A Molnár Elektronikai Kft szorosan együttműködik a Molnár TV Műsorkészítő és Szolgáltató Kft-vel és az M-Kábel Kft-vel. A három kft. tulajdonosa megegyezik, illetve a tevékenységeknél használt tárgyi és személyi feltételek részben fedik egymást. A Molnár TV Kft. fő tevékenysége a televízióműsor készítése, amely a kábeltelevízió szolgáltatásra előfizetők igényeit elégíti ki, helyi információkkal kiegészítve. A szolgáltató kft. felnőttképzési tevékenysége hatósági nyilvántartásba került. A helyi televíziónak a Rábaközi Televízió elnevezése a tájegységre utal. A televízió stábja a tévéfelvételek alapján - Rábaközi Magazin címmel - hetilapot állít össze, amely már 27 ezer példányban jut el a térség lakosaihoz. Az M-Kábel Kft. szolgáltatja az internetet az ügyfelek felé a kábeltelevíziós hálózaton keresztül.

2003-ban a Gazdasági Minisztérium nyilvántartásba vette a kft.-t, mint utazásközvetítőt. Utazási irodák működnek Csornán és Kapuváron.

A Molnár Elektronikai Kft. Csornán és Kapuváron működtet kiskereskedelmi üzleteket, ahol elektronikai eszközöket forgalmaz. 1996-ban kerültünk be a mobil piacba a Westel Kft., Sugár András jóvoltából. Jelenleg a Vodafone partnereként kínálja termékeiket és szolgáltatásaikat.. Az üzletek még számítógép alkatrészeket, perifériákat és egyéb számítástechnikai eszközöket, valamint szoftvereket értékesítenek.

2005. október 20-ától megkapta a kft. az ISO 9001:2000 minősítést a a kábeltv szolgáltatásra.

A céget a folyamatos megújulás jellemzi, felzárkózás a felgyorsult világ elvárásaihoz. A hosszú távú programok között szerepel az eddig megszerzett piaci részesedés megtartása és bővítése. A Molnár Elektronikai Kft. csornai, központi kábeltelevíziós fejállomásán keresztül jelenleg több, mint 20 település lakossága számára biztosítja a szolgáltatásokat. A célok között szerepel, hogy folyamatos fejlesztéssel a Rábaköz összes településének kábeltelevíziós hálózata optikai kábellel a csornai központra legyen rákötve.

A cég a vevői igények kielégítése mellett minden területen nagy hangsúlyt fektet a saját géppark fejlesztésére, hogy minél inkább megfeleljen a technika legmodernebb vívmányainak. A kft. több sikeres évet tudhat maga mögött. Az elért eredmények, a növekvő bevételek és nyereség hatására folyamatosan bővül a cég eszközállománya és létszáma.

Szülőföldünkért egyesület

Az egyesületbe bárki jelentkezhet. A politikai hovatartozás helyett a szülőföld szeretete a mérce!

Összefogást szervezünk! Lokálpatrióták Csornáért: Várjuk Csorna (Rábaköz) közéletével kapcsolatos építő, javító szándékú észrevételeiket, személyesen, levélben, vagy e-mail címen. Hozzászólhatnak a városban zajló eseményekhez, történésekhez, vagy gondolataikat, ötleteiket átadhatják az egyesület számára.

Címünk: Csorna, Laky D.u. 2. T.:96/263-110 e-mail: szulofoldunkert@molnarkft.hu

Azt szeretnénk, ha a csornaiak jól éreznék magukat a lakóhelyükön és itt találnák meg a boldogulásukat a fiatalok is. Próbálunk olyan embereket bevonni a munkába, akiknek tehetségük, szavuk van, szeretnének valamit alkotni a városban, akik a jelenlegi csornai közfelfogáson kicsit tudnának változtatni.

Elnökségi tagok

elnök: Molnár Ferenc

alelnök: Tóth Csaba

titkár: Varga Zoltánné

Az egyesület alapítása, működése

A közhasznú szervezet céljai közé tartozik helyi közösségek fejlesztése, a térség hagyományos értékei, valamint kulturális élete iránt fogékony, elkötelezett, tenni akaró polgárok, civil szervezetek támogatása, összefogása, képviselete. A térségben élő fiatalok oktatásának támogatása, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok jutalmazása, ifjúságvédelem. A környezetvédelmi programok és szervezetek támogatása. A térségben a bűnözés visszaszorítása, együttműködés a rendvédelmi szervezetekkel, a rendőrséggel, polgárőrséggel. Az egészséges életmód propagálása, az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos tevékenységek végzése.

Amennyiben egyetért céljainkkal, és szívesen támogatná azok megvalósulását akár anyagilag, akár erkölcsileg, az a következő bankszámlára történő befizetéssel megteheti: Rábaközi Takarékszövetkezet: 59600011-10001473

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság a Szülőföldünkért Egyesületet 2004. június 14-én vette nyilvántartásba KÖZHASZNÚ SZERVEZETKÉNT. Az egyesületet 17 lokálpatrióta alapította az elnökségi tagokon kívül: dr. Baráth Csaba, Fehér Lászlóné, Haszonics János, Haszonits József, Lengyel Sándor, Pongráczné Hegedüs Nóra, Pongrácz László, Szalay Balázs, Török Tamás, Tudósné Tóth Mária.

Szülőföldünkért Egyesület

Az egyesületet a Győr-Moson-Sopron Megyei bíróság jegyezte be 2004. május 14. napján közhasznú szervezetként.

A társadalmi szervezetet csornai lokálpatrióták hozták létre, akik úgy gondolták, hogy Csornát és tágabb térségét fel tudják rázni az elfásult mindennapokból. Szellemi és anyagi lehetőségeikkel hozzá tudnak járulni a térség kulturális, egészségügyi, s talán egy picit gazdasági felemelkedéséhez.

Az egyesület non-profi szervezet, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működik. Az egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat Kiadásainkat tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezzük. Az egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet.

Az egyesület célja: A helyi közösségek fejlesztése a nemzet és a térség hagyományos értékei, valamint a kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok, civil szervezetek támogatása, az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása-képviselete és megerősítése, a jogállamiság, a magyar polgári demokrácia érdekében. Célunk továbbá megszervezni az összefogást, és segítséget nyújtani a Csorna és tágabb térsége (Rábaköz) társadalmi, gazdasági kulturális felemelkedéséért, elsősorban: a térségben élő fiatalok oktatásának támogatása a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok jutalmazása ifjúságvédelem környezetvédelmi programok és szervezetek támogatása a térségi bűnözés visszaszorítása érdekében együttműködés a rendvédelmi szervekkel az egészséges életmód propagálása, az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos tevékenységek végzése

Az egyesület munkája: Az egyesület célja elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi: szakmai fórumot teremt a régió fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek segítséget nyújt és támogatja a térségi és nemzetközi kulturális, tudományos rendezvényeket, fesztiválok megszervezését, nyilvánosságot biztosít a regionális fejlesztési programokat megvitató fórumok részére, időszaki, illetve egyéb kiadványok kiadásával segíti a fenti kulturális , közösségi célok megvalósítását, helyi rádió és TV műsorokat készít, vagy készíttet, kulturális tevékenységet végez, előadásokat és tanfolyamokat szervez, műemlékvédelem területén tevékenykedik, elősegíti az európai unióban való eligazodást, kiadványok megjelentetésével, előadások megszervezésével

Az egyesület feladatainak végrehajtása során: összehangolja tagjainak a közös célok érdekében kifejtett tevékenységét, szervezi a társasági és közösségi élet fórumait, konferenciákat a rendelkezésre álló eszközökkel segíti az egyesület céljaihoz kötődő tudományos tevékenységet és ezek eredményeinek nyilvánosságra kerülését helyi és országos jelentőségű, az egyesület céljait és feladatait szolgáló kérdésekben állást foglal

About us in English

Szulofoldunkert Egyesulet (Association for our homeland) Everyone can apply for admission to the association.

Instead of the political affiliation the measure is the love of the homeland!

The association was registered by the court of County Gyor-Moson-Sopron on 14 May 2004 as a public benefit organisation. The non-governmental organisation was created by local-patriots of Csorna who thought they could shake up Csorna and its widen area from the apathetic every day life. They are able to contribute to the cultural, medical and maybe a little bit to the economic rise of the area with their intellectual and financial opportunities. The association is a non governmental organization which works under the 2. Act of 1989 (this is about the rights of association). The association does not do economical-venture business primarily. We cover our expenses by dues, as well as donations of natural people and legal entity.

The association is an interest protecting and representing non-governmental organization, which works under the principle of self-government. The aims of the association: the development of the local community; the support of citizens and non-governmental organisations which are sensitive and committed to the traditional values of the nation and the area as well as the cultural heritage and which propose to do something for these things; standing for and confirmation of morality, culture, solidarity and the person's prosperity in the interest of constitutionality and the Hungarian civil democracy. In addition our aims are organising the collaboration and giving assistance to the social, economical and cultural rise of Csorna and its widen area (Rabakoz), first of all: support young people's education who live in this area reward students who put up a significant show protection of young people support programmes and organisations of environmental protection cooperation with order-protective organs in the interest of rolling back the local criminality propagation of healthy lifestyle, making activities in connection with training for healthy lifestyle.

The work of the association: The association makes the following activities in the interest of achieving its aims: it creates a professional forum for the social initiation and opinions in connection with the development of the region it gives assistance and support to the organisations of the regional and international cultural, scientific programmes and festivals it guarantees publicity for forums on which the regional development programmes are discussed it supports the achievement of the above mentioned cultural and communal aims with the publishing of periodical and other issues, it makes or has made local radio and TV programmes it does cultural activity, organizes presentations and courses it is active on the sphere of protection of monuments it helps on the orientation in the European Union with publishing of publications and organizing presentations

The association during the execution of its tasks: coordinates the activities of the members in the interest of the common aims organizes the forums of the social and public life, and conferences helps the scientific activity attaching to the aims of the association with the available materials, and the publication of their results takes a stand on questions, which are locally and nationally important and which are used for the aims and tasks of the association.

Szülőföldünkért Egyesület / Kapcsolat

9300 Csorna, Laky Döme u. 2.

Tel.: 06 96/263-110

e-mail: szulofoldunkert@molnarkft.hu

Amennyiben egyetért céljainkkal, és szívesen támogatná azok megvalósulását akár anyagilag, akár erkölcsileg, az a következő bankszámlára történő befizetéssel megteheti:

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET: 59600011-10001473

Amennyiben szeretne csatlakozni az egyesülethez, a tagfelvételi kérelmet itt töltheti le: Tagfelvételi kérelem A kérelem leadható az egyesület címén.

TAGFELVÉTELI KÉRELEM LETÖLTÉSE (DOC, 73,5 KB)

SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT A PROGRAMJAINKRA!

Csornaiak képviselete

A korábbi évek tapasztalatai alapján a közmeghallgatáson kevés csornai vesz részt. A civil szervezet fontosnak tartja, hogy legyen a városban egy olyan fórum, amely lehetőséget biztosít a lakosság és a város vezetése közötti párbeszédre.

Elérhetőségek

Lakcím: 9300 Csorna, Árpád u 10.

Telefon: 96/263-110

E-mail cím: molnar.ferenc@molnarkft.hu